oma_anvia.png

Anvia Akkuna on ikkuna kodista maailmaan

Anvia Akkuna on helppokäyttöinen, erityisesti vanhuksille ja erityisryhmille suunniteltu hoiva- ja ajanvietepalvelu. Akkunassa yhdistyvät kuvapuhelut sekä kohderyhmälle räätälöity video- ja muu sisältö, joten se tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun esimerkiksi vanhusten kotihoidon tukemiseen tai yhteisöllisyyden lisäämiseen. Akkuna toimii alustana palveluiden tuottajille, joka voi olla vaikka kunnan kotihoito, sairaalan kotiuttamisyksikkö tai palvelutaloketju.

Kuvapuheluilla hoivaa ja huolenpitoa

Anvia Akkuna mahdollistaa hyvälaatuiset kuvapuhelut esimerkiksi hoitajan ja asiakkaan välillä. Jos osa kotikäynneistä voidaan korvata kuvapuhelulla, säästää se siirtymiseen käytettävää aikaa, jolloin aikaa voidaan käyttää enemmän asiakkaan kanssa. Kuvapuheluita voidaan soittaa myös läheisille, käyttää vertaistuessa tai jutusteluryhmissä ja näin vähentää vanhusten yksinäisyyttä.

Yhteyksien tietoturva on varmistettu erityisen tarkkaan, joten Akkunasta kautta on turvallista keskustella myös luottamuksellisista asioista.

Mielen ja kehon virkistystä

Anvia Akkunan keskeinen ominaisuus on kohderyhmälle räätälöidyn videosisällön välittäminen. Tällaisia ovat esimerkiksi fysioterapeutin pitämä jumppahetki, musiikkiesitykset tai vaikkapa paikallishistoriasta tehty video tai kuvasarja. Akkunassa on myös älynystyröitä virkistäviä tietokisoja ja tehtäviä. Tällaiset juuri ikäihmisille suunnatut sisällöt ovat osoittautuneet hyvin suosituiksi Akkuna-käyttäjien keskuudessa.

Palvelutalossa voidaan myös tallentaa  omia tilaisuuksia myöhemmin katsottaviksi. Omaa ohjelmaa esim. joulujuhlista tai laulutilaisuuksista voi tuottaa helposti valmiin virikevaunun avulla, jossa on kompaktina pakettina kamera, tietokone ja helppo editointiohjelma.

Muistutukset ja kalenteri

Personoitava kalenteri muistuttaa esim. lääkkeiden ottamisesta tai lääkärikäynneistä tai tiedottaa palvelukeskuksen tapahtumista.

Kauppakatu

Kauppakatu on Akkunan ominaisuus, jolla yhteisöä lähellä olevat palveluiden tuottajat, esim. lähikaupat ja terveyspalvelut tuovat palvelut helposti lähelle Akkuna-käyttäjää.


Akkunaa käytetään

Televisiolla ja kaukosäätimellä

+ tuttu laite, joka löytyy lähes joka kodista
+ iso näyttö

Tabletilla

+ kosketusnäyttö helppo käyttää
+ kulkee mukana
 

Käyttökohteita

  • Kotihoidon tukeminen
  • Palvelutalot
  • Palvelukeskukset
  • Vertaistuki
  • Yhdistykset ja järjestöt

akkuna300.png

Anvia Akkuna sopii sekä yksittäisen henkilön käyttöön esimerkiksi tukemaan ja turvaamaan kotona asumista että yhteiskäyttöön palvelutaloissa tai päiväkeskuksissa. Kun Akkuna liitetään palvelutalon yhteisen tilan televisioon, hoitajien on helppo muun työnsä ohella tukea vuorovaikutusta suorien lähetysten, tallenteiden ja yhteisölle räätälöityjen ohjelmien avulla.


Ota yhteyttä:

Hannu Meriläinen, puh. 050 588 7402