oma_anvia.png

JIK ky

Lähtökohta

JIK-peruspalveluliikelaitos-kuntayhtymä (lyh. JIK ky) on Jalasjärven ja Ilmajoen kuntien sekä Kurikan kaupungin yhdessä perustama terveyden- ja vanhustenhuollon- sekä ympäristöterveydenhuollon
palveluja tuottava liikelaitoskuntayhtymä. JIK-
kunnissa on noin 35000 asukasta ja työntekijöitä
yhtymällä on noin 730. Yhtymä aloitti toimintansa
1.1.2009 ja tarvitsi modernin lähiverkkoratkaisun.

Ratkaisu

Anvia toimitti JIK ky:lle täyden palvelun lähiverkko- ja tietoliikenneratkaisun. JIK sai kiinteällä kuukausimaksulla tarvitsemansa lähiverkon, yritysverkon toimipisteiden välille, palomuurin verkon suojaksi sekä haluamansa Internet-yhteydet.
Anvia huolehtii kokonaisuuden ylläpidosta sekä verkon valvonnasta. Ratkaisussa kiinnitettiin myös erityistä huomiota tietoturvaan.

Hyödyt

”Anvian tarjoaman ratkaisun ansiosta pystyimme hankkimaan nykyaikaisen lähiverkon ilman
suuria laiteinvestointeja. Lisäksi tietohallintomme työntekijät voivat tässä mallissa keskittyä muihin tietotekniikan osa-alueisiin. Terveydenhuollon tiedot eivät saa päätyä vääriin käsiin, jonka vuoksi verkkomme tietoturvan tulee olla huolellisesti toteutettu. Myös tämä onnistui Anvialta”, kertoo JIK ky:n tietohallintopäällikkö Mika Linna.

Lisätietoja: Mika Haikola, puh. 050 591 6011, mika.haikola@anvia.fi