oma_anvia.png

JAKK

Lähtökohta

Valtakunnallinen aikuiskouluttaja JAKK halusi organisoida seitsemällä paikkakunnalla tapahtuvan myyntiprosessinsa uudelleen. Samassa yhteydessä haluttiin hankkia järjestelmä asiakkaisiin liittyvien aktiviteettien ja myyntiprojektien seurantaan. Myynnin toteuttamiselle ei ollut yhtenäistä tapaa, eikä kokonaiskuvaa myynnin prosesseista oltu dokumentoitu.

Ratkaisu

Järjestelmän käyttöönottoprojektin aluksi määriteltiin JAKKin asiakaskenttä sekä myynti- ja markkinointiprosessit. Asiakkaiden luokitteluun kiinnitettiin erityistä huomiota ja Microsoftin Dynamics CRM –ratkaisua muokattiin vastaamaan JAKKin tiukkoja luokitteluvaatimuksia.

Hyödyt

MS Dynamics CRM -ratkaisulla JAKK voi seurata koulutusmyynnin kehitystä ja myyjät saavat MS Outlookin kautta käytettävästä järjestelmästä tukea omalle työlleen. Ratkaisun käyttöönoton jälkeen myynti on ollut systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa. Keskitetty asiakasinformaatio mahdollistaa myös paremman ja tasalaatuisemman asiakaspalvelun.

 

Lisätietoja: Mika Haikola, puh. 050 591 6011, mika.haikola@anvia.fi