oma_anvia.png

Business Intelligence -ratkaisut

Raportointi

Brickman Oy:n ongelma:

“Kyllähän meidän järjestelmistä saa kaikenlaisia raportteja jos vain osaa hakea oikein. Ja voi niitä talousosastoltakin pyytää, mutta niiden kiireestä riippuen saamisessa kestää joskus turhan kauan. Hankalinta on kuitenkin, että eri raporttien muoto vaihtelee ja tuntuu, että välillä luvut ovat ristiriidassa keskenään – mihin sitä päätöksensä silloin uskaltaa perustaa?”


Anvian ratkaisu: Business Intelligence

Anvian Business Intelligence -ratkaisuilla (BI) pyritään tilanteeseen, jossa yrityksen päättäjillä on aina helposti saatavilla luotettavat ja kattavat tiedot päätöksentekonsa tueksi. Kun raportoinnista saatavat tiedot ovat tarpeeksi laadukkaita, voidaan niiden luoman ymmärryksen perusteella parantaa koko yrityksen toimintaa. BI-ratkaisujemme tarkoitus ei olekaan vain hakea vastauksia ongelmiin tai katsoa mennyttä, vaan pyrkiä hahmottamaan yrityksen toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja oppia ennakoimaan tulevaa.
 

Onnistunut BI-ratkaisu auttaa yrityksen päättäjiä vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä yrityksessämme tapahtuu?
 • Miksi jokin asia tai ilmiö on tapahtunut?
 • Mitä haluaisimme tapahtuvan?
 • Reagointi: minkälaisiin korjaaviin toimenpiteisiin ryhdymme?
LUE LISÄÄ

 

Tyypillinen raportoinnin lähtötilanne, johon halutaan parannusta, taas on monessa yrityksessä seuraava:

 • Useat erilliset järjestelmät tuottavat paljon tietoa yrityksen liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, mutta eivät ”keskustele” keskenään. Tällaisia järjestelmiä ovat mm.
  • ERP- ja talousohjaus
  • Henkilöstöohjaus
  • Palkanlaskenta
  • CRM – myynnin ja markkinoinnin ohjaus
  • Budjetointi
 • Raportointi tapahtuu vieläkin manuaalisesti ylläpidettyjen Excel-taulukoiden kokoelman avulla ja tiedoista on työlästä saada luotettavaa kokonaiskuvaa

Anvian BI-ratkaisujen avulla yllä mainittu tilanne pyritään muuttamaan siten, että hajallaan oleva, useihin eri ohjelmistoihin ja tietokantoihin kertynyt tieto saadaan paremmin hyödynnettävään muotoon. Tämä tapahtuu seuraavasti:

 • Luodaan tietovarasto (DW)
 • Luodaan monipuoliset tiedon seuranta- ja analysointimahdollisuudet
 • Luodaan helppokäyttöiset mittarit
 • Luodaan helppokäyttöisiä, visuaalisia ja ennen kaikkea käyttäjien tarpeita palvelevia raportteja

Käytännössä BI-ratkaisumme luominen lähtee liikkeelle ratkaisun suunnittelusta, jonka jälkeen rakennetaan menetelmät tietojen keruuseen yrityksen eri järjestelmistä sekä tietovarasto, johon niitä kerätään. Tämän jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan ”kuutiot” eri kriteereillä tietovarastosta tehtäviin tiedonhakuihin ja järjestetään tiedon jakelu sekä analyysivälineet käyttäjille.

Tunnustuksena osaamisestaan Anvia on saanut kultatason Microsoft-sertifikaatin Data Analytics -ratkaisuista.