oma_anvia.png

Fråga först - gräv sedan

Lokaliseringsuppgifter om telekablar

Alltid när du planerar grävarbeten ska du kontrollera placeringen av tele- och antennkablar på johtotietopankki.fi/sv/ eller per telefon på 0800 12600.

Anvias kablar ligger vanligen på 20–100 cm djup. Till följd av eventuella schaktningsarbeten kan kabeldjupet avvika från det normala. På tätorter är kablarna vanligen skyddade med röda kabelskyddsrör eller med kabelrännor i plast eller betong. Anvias kablar kan också vara dragna i marken utan något som helst skydd.

Utmärkning i terrängen

Den som ska utföra grävarbetet ska i första hand lokalisera kablarna utifrån en ledningsutredning/karta. Utmärkning i terrängen utförs om en kabel har en särskilt viktig funktion eller en skada på den förorsakar exceptionell fara. Utmärkning i terrängen görs kostnadsfritt en gång på platsen och förutsätter att kunden är närvarande.

Kunden ska sörja för att gjorda utmärkningar bevaras i terrängen. Om en utmärkning måste göras om tar Anvia ut en avgift för arbetet enligt sina prislistor. Utmärkning i terrängen är en förberedande åtgärd som inte befriar den som utför grävarbetet från ansvar.

En fastighets egna ledningar på tomten finns vanligen inte utmärkta på kartor, och normalt är det fastighetsägaren som är skyldig att göra en kabelvisning.

Läs mer om kabelvisning och hur meddelas kabelskador: elisa.fi/asiakaspalvelu/aihe/svenska/ohje/kabelskador_sv/

Hur kan vi hjälpa?

Kundtjänst

(06) 411 3300

Teknisk support

Tekniska supporten betjänar dig vardagar 8–21 och lördagar 10–15.


Se öppettider i butikerna