oma_anvia.png

Specifikation

Vill du få mer information om samtal som ringts från ditt abonnemang?

Om du vill få mera information om samtal som ringts från ditt abonnemang kan du beställa en samtalsspecifikation. Specifikationen visar vart samtal ringts, starttid för samtal, hur länge ett samtal pågått och priser. Specifikationen omfattar alla samtal. Specifikationen beställs skriftligen, och beställningen bör vara undertecknad av abonnemangets användare. Om användarna är flera krävs allas samtycke vid beställning av en specifikation.

För att säkerställa telefonhemlighet visas inte de tre sista siffrorna. På begäran kan man till fakturan få en specifikation med alla siffror är synliga. Enlig lag har ett teleföretag ingen skyldighet att leverera en specifikation med alla siffror synliga ifall att man inte kan verifiera användarens identitet.
 

Leverans av specifikation och pris

Specifikation kan fås 1- 6 månader efteråt.  
Specifikationens pris är 13,10 €/st.
 

Skriftlig utredning

Ifall du fortfarande efter att du fått en samtalsspecifikation misstänker att det finns fel i din faktura, kan du lämna en skriftlig begäran om utredning till Anvia. Vi utreder saken grundligt efter att vi fått din begäran och vi informerar skriftligen om beslutet. Vid behov hjälper konsumentskyddsmyndigheterna och Kommunikationsverket med att utreda fakturan.
 
 

Specifikation av samtal till servicenummer

En vanlig faktura inkluderar en specifikation över samtal ringda till servicenummer med tilläggsavgift. Hur detaljerad specifikationen är beror på hurdant servicenummer det är fråga om. Specifikationen visar antingen en detaljerad specifikation, dvs. tjänsteleverantören och servicenumret i sin helhet, eller en specifikation över olika tjänsteslag, med kategorin för servicenumret och de inledande siffrorna i servicenumret.
 
Tjänster som omfattas av integritetsskyddet syns i specifikationen som tjänsteslag.  Dessa inbegriper i huvudsak tjänster där båda parterna är personer, såsom olika tjänster för rådgivning och samtal. Då visas numret så att de tre sista siffrorna inte syns.
Vad gäller tjänster som specificeras fullständigt visas slutsumma, exakt tidpunkt för samtal, namn på tjänsteleverantör och servicenummer samtal för samtal. Tjänster av detta slag är till exempel nummer avsedda för betalning av resebiljetter, gåvokort, dryckes- och livsmedelsautomater.  

Här kan du se vilka tjänsteleverantörer som upptas i specifikationerna i slutet på fakturor: www.suomenpalvelunumerot.fi.

Om kunden så vill är det möjligt att framöver få en faktura utan specifikation genom att kontakta Anvias kundtjänst.

Hur kan vi hjälpa?

Kundtjänst

(06) 411 3300

Teknisk support

Tekniska supporten betjänar dig vardagar 8–21 och lördagar 10–15.


Se öppettider i butikerna