oma_anvia.png

Fakturering

På denna sida hittar du svar på de vanligaste frågorna om fakturering. Du kan även kontakta oss. Om du skickar e-post, kom ihåg att nämna ditt namn, ditt kundnummer och dina adressuppgifter i ditt e-postmeddelande Kundnumret är det 6-siffriga numret på räkningen.

 

Olika betalningssätt
Utöver traditionella pappersfakturor kan vi även fakturera så här:

E-fakturan


E-fakturan är det enklaste sättet att betala fakturor på. Den kommer raka vägen till din nätbank, där den är enkel att godkänna och betala. Du kan spara fakturan, skriva ut den eller lämna den för arkivering i din bank. Du kan även välja att e-fakturan betalas automatiskt på förfallodagen.

Direktdebitering blir direktbetalning 
Betalningssättet direktdebitering som använts i Finland upphör senast 31.1.2014 och istället införs direktbetalning som ett enhetligt betalningssätt i hela EU-området. Kunder som använt direktdebitering kan även övergå till att använda e-faktura. Läs mer om upphörandet av direktdebitering på Finansbranschens Centralförbunds webbsidor: http://www.fkl.fi/sv/temasidor/sepa/Sidor/default.aspx

Faktureringsrytm
Faktureringsintervallet är i huvudsak en eller två månader. Månadsavgifter för tjänster och grundavgifter för anslutningar debiteras i förskott, samtalsavgifterna i efterskott. Debiteringen startar från leveransdagen och upphör när avtalsförhållandet upphör. Minimidebiteringen är dock alltid för en månad. Fakturans slutsumma avrundas till närmaste summa som är delbar med 5 cent.
Fakturaarkiv
Du kan se på dina fakturor från ett år tillbaka i Mitt Anvia.
Fakturering av samtalsavgifter
Samtalsavgifterna faktureras enligt samtalstyp: lokalsamtal, fjärrsamtal, utrikessamtal, samtal till mobiltelefoner, samtal till företagsnummer och samtal till servicenummer. I slutet av fakturan finns nu en tjänstespecifikation över samtal ringda från trådtelefon till servicenummer med tilläggsavgift. På begäran får du en mera detaljerad faktura där även antalet samtal och samtalstiden för varje samtalstyp framgår.Samtal ringda till servicenummer med tilläggsavgift syns i en specifikation på fakturan. Läs mer om samtalsspecifikationen. 
 
Anvias lokalsamtalsavgift (lsa) och lokalnätsavgift (lna) samt avtalsbaserade fjärrsamtals- och mobilsamtalsavgifter tas ut enligt antalet samtal och antalet minuter. Övriga samtalsavgifter faktureras enligt impulsmängd som levereras av operatören ansvarar för tjänsten.
Om du vill ha mer information om fakturering

Anvia ger på kundens begäran uppgifter om hur fakturan har uppstått i den mån det tekniskt och lagstiftningsmässigt är möjligt. För samtalsspecifikation per förbindelse debiteras 13,02 euro/st..

Vid försenad betalning
Förseningsränta debiteras enligt räntelagen. Avgiften för betalningspåminnelse är 5,00 euro och Anvia har rätt att debitera även andra av indrivning föranledda kostnader.
Att ändra betalningsdag
Du kan flytta fram förfallodagen för din faktura i Mitt Anvia. Det kostar inget att flytta fram förfallodagen en gång, andra gången kostar det 5 euro. Förseningsränta debiteras för tiden mellan den ursprungliga förfallodagen och betalningsdagen. 
Att stänga en anslutning och öppna den på nytt

Enligt de allmänna avtalsvillkoren för Anvias tjänster har Anvia rätt att stänga en anslutning eller tjänst på grund av obetalda räkningar eller begränsa användningen av anslutningen när kunden har överskridit den överenskomna limiten. Anslutningen öppnas automatiskt inom 1-3 bankdagar efter betalningen. För öppnande av en stängd anslutning eller tjänst debiteras följande avgifter: 

  • telefonanslutning 29 euro
  • bredbandsanslutning 29 euro
  • betal-tv-kanaler 29 euro
  • kabel-tv-anslutning 105 euro
Beställarens ansvar
Kunden svarar i regel för de avgifter som uppstår p.g.a. användning även då han överlåtit tjänsten till annans förfogande eller om tjänsten har använts av någon annan. Överlåtelse av användningsrätten åt annan person bör alltid meddelas till Anvia.

 

Hur kan vi hjälpa?

Kundtjänst

(06) 411 3300

Teknisk support

Tekniska supporten betjänar dig vardagar 8–21 och lördagar 10–15.


Se öppettider i butikerna