oma_anvia.png

Guide till Webbsidetjänsten

Logga in
Logga in på Anvia Webbsidetjänsten på adressen http://egensida.netanvia.fi/wp-login.php, egensida är kundens egen webbadress.

kirjautuminen1_sv.jpg
Ange användarnamn, lösenord och välj Logga in.

kirjautuminen2_sv.jpg
En WordPress-sida med Adminpanel öppnas.

 

Menyer
Till vänster finns en funktionsmeny. Strukturen på menyn kan variera i olika grafiker, eftersom det kan finnas menyer som är specifika för ett visst tema. Språket i menyer som syns i specifika teman är i allmänhet engelska.

valikot1_sv.jpg

Panel
ohjauspaneeli.jpg
Standardinställningen är att sidan Panel öppnas då du loggar in på WordPress-adminpanelen. På första sidan finns väsentlig information om aktivitet på sidan, kommentarer, lagringsutrymme osv. Du har tillgång till 2 giga lagringsutrymme. Du kan även publicera en ny artikel på dina sida genom att använda Snabbutkast i Panelen.  Vad som syns i Panelen kan du ändra via menyn Panelinställningar uppe till höger på sidan.
 
Via menyn Mina webbplatser ser du alla webbplatser som finns under användarnamnet. Du kan byta sidan som du administerar genom att välja Panel vid sidan ifråga.
Inlägg
artikkelit_sv.jpg
Via menyn Inlägg ser du ett sammandrag över alla inlägg på sidan, du kan lägga till ett nytt inlägg, definniera kategorier och nyckelord.  

I undermenyn Alla inlägg visas ett sammandrag över alla publiceringar av sidan och i undermenyn kan du även ta bort eller redigera valda publiceringar.

Då du pekar med musen på ett inlägg ser du under namnet på inlägget en meny via vilken du kan redigera, ta bort eller visa ifrågavarande publicering. Välj redigera om du vill redigera själva texten i inlägget. Om du däremot vill redigera endast inläggets rubrik eller metadata, välj snabbredigera.

Om du vill att åtgärden ska omfatta flera inlägg, klicka på rutan framför inlägget och välj åtgärd från Åtgärder ovanför inläggen.

artikkelit1_sv.jpg

Via undermenyn Skapa nytt inlägg skapar du ett nytt inlägg till sidan.   

I inlägget kan du lägga till bl.a. bilder, länkar, text osv. Då inlägget är klart kan du se inlägget genom att välja Förhandsgranska. Genom att klicka på Publicera publiceras ett färdig inlägg på sidan.

Kategorier och nyckelord är till hjälp för att söka och hitta information på dina sidor. Via menyn Kategorier kan du lägga till, redigera eller ta bort kategorier. Du kan använda kategorier för att definiera moduler på din webbsida och definiera grupper för texter som anknyter till ett tema.

Du kan använda kategorier även för att skapa flikar på sidorna.

Via menyn Nyckelord kan du lägga till, redigera eller ta bort nyckelord. Du kan lägga till nyckelord i artiklarna. Nyckelorden har ingen inbördes hierarki,  till skillnad från kategorierna.

Media
media_sv.jpg
Via menyn Mediabibliotek syns mediafiler som du laddat upp till webbsideutrymmet, såsom bilder, videoklipp och ljudfiler. Via Mediabiblioteket kan du även ta bort filer som du laddat upp på sidan. Genom att peka med musen på en fil ser du en meny via vilken du kan redigera, ta bort eller se en fil som du laddat upp.

Via menyn Lägg till ny kan du lägga till nya filer i Mediabiblioteket antingen genom att dra dem till fältet eller genom att bläddra i dina mappar.

Sidor
sivut_sv.jpg
Via menyn Alla sidor kan du administrera de sidor som du skapat till webbsideutrymmet, dvs. strukturen på din webbplats. Via menyn Skapa ny kan du skapa nya sidor.

sivut1_sv.jpg
På din webbsida kan synas utöver sidorna som du skapat även temaspecifika Home och Uncategorized-sidor.
Dessa kan du om du vill ta bort via inställningarna för tema, t.ex. Utseende -> Vertex theme options -> Navigation.

Kommentarer
kommentit_sv.jpg
Via menyn Kommentarer kan du vid behov administrera, ta bort, besvara och redigera kommentarer som andra skrivit till dina inlägg. De olika åtgärderna syns då du pekar med musen på en kommentar. Kommenteringen är avstängd som standard. För att börja använda kommentering bör du aktivera funktionen.

En gäst kan inte kan kommentera utan att ange en kod som begärs. Detta är en säkerhetsåtgärd för att hindra skräppost bland kommentarerna.

Utseende
ulkoasu_sv.jpg
Via menyn Utseende kan du välja tema och ändra utseende på sidan. Vissa teman har även temaspecifika inställningar, som dyker upp under menyn Utseende då du byter tema. Menyerna med inställningar för ett tema är i vissa fall på engelska.

Genom att peka med musen på ett tema kan du via menyn Teman byta tema samt förhandsgranska sidor med olika teman innan du byter utseende. Ett tema som du väljer med knappen Förhandsgranskning live visas i ett nytt fönster. Ett tema du väljer med knappen Aktivera aktiveras som utseende på sidan.
ulkoasu1_sv.jpg
Via menyn Anpassa hittar du basinställningar för ett tema, såsom rubrik, bakgrundsbild och färger, vilka du själv kan redigera enligt ditt eget tycke. Tryck efter att du gjort ändringar på knappen Spara & Publicera. Med knappen Stäng kan du stänga redigeringssidan utan att spara.
ulkoasu2_sv.jpg
Via menyn Widgets kan du genom att dra antingen lägga till eller ta bort funktioner på din webbsida, såsom Sök, Kalender, RSS-feed osv. Olika widgets kan ingå i ett tema som standard.
ulkoasu3_sv.jpg
Sidan Redigera menyer är avsedd för att redigera anpassade menyer på din sida.

Menyer kan visas på ställen som fastställs i ett tema och därtill i sidobalken genom att använda  widgeten Anpassad meny på sidan Widgets. Alla teman stöder inte anpassade menyer.

Twenty Fourteen och Twenty Thirteen är standardteman, och dessa stöder menyer.
ulkoasu4_sv.jpg
På sidan Sidhuvud kan du ändra rubriken på ditt tema. Du kan välja ett tema bland standardbilder för sidhuvud eller så kan du använda en egen bild. Du kan även välja hur rubriken på sidan och beskrivningen visas.

Profil
profiili_sv.jpg
Via menyn Profil kan du redigera personliga inställningar och lägga till t.ex. smeknamn, kontaktinformation och information om dig själv. Tryck slutligen på Uppdatera användarinformation om du vill uppdatera din profil.
Inställningar
asetukset_sv.jpg
Via menyn Inställningar hittar du basinställningarför bl.a. rubrik på sidan och format för visning av datum samt basinställningar för att skriva, läsa, diskutera, administrera media och galleri.
asetukset1_sv.jpg
Via menyn Galleri kan man definiera Galleriets allmänna inställningar, bl.a. kan man ställa in hur bilderna på sidan visas.
Strukturen på menyn uppe på sidan
ylavalikko_sv.jpg
I balken uppe på sidan syns namnet på din webbplats. Genom att under namnet välja Besök sida byts vyn adminpanel till webbsidan och då ser du utseendet på din nuvarande webbsida. Då du ser utseendet på din webbplats syns Adminpanel istället för Besök sida i webbsidevyn och via Adminpanel kan du återgå till att administrera sidan.
ylavalikko1_sv.jpg
Via pratbubblan i balken uppe på sidan kan du gå till eventuella kommentarer som väntar på att godkännas på din sida. Som standard syns kommentarerna på sidan först efter att de godkänts i menyn Kommentarer.
ylavalikko2_sv.jpg
Via Nytt kan du enkelt lägga till en ny artikel, mediafil eller sida på din webbplats.
ylavalikko3_sv.jpg
Via menyn under användarnamnet kan du redigera din egen profil och logga ut från adminpanelen efter att du redigerat din webbplats.

 

Hur kan vi hjälpa?

Kundtjänst

(06) 411 3300

Teknisk support

Tekniska supporten betjänar dig vardagar 8–21 och lördagar 10–15.


Se öppettider i butikerna