oma_anvia.png

Vid störningar i ditt bredband

Om ditt bredband inte fungerar eller om uppkopplingen ofta bryts är det bäst att först kontrollera t.ex. via mobiltelefonen om det finns information om driftsstörningar på Anvias webbplats. Kontrollera även hur utrustningen är kopplad samt inställningarna med hjälp av checklistan nedan, innan du kontaktar vår felanmälan.

Checklista för dig som har adsl-abonnemang (Anvia Bredband)

Skriv ut eller spara denna checklista för att kunna använda den i situationer då du p.g.a. eventuella störningar inte kommer in på internet.

Kontrollera följande:

  1. Sitter alla kablar ordentligt i?

Kontrollera strömkabeln till modemet/routern, telefonkabeln (RJ11) och ethernetkabeln (nätverkskabeln). Se till att du har ett störningsfilter kopplat till telefonuttaget om du använder en fast telefon.

  1. Starta om modemet/routern

Starta om modemet/routern t.ex. genom att dra ur modemet/routerns strömkabel från eluttaget och sedan stöpsla i kabeln igen. Vänta ett par minuter tills lamporna på modemet/routern lyser. 

  1. Vilka lampor lyser på modemet/routern?

Abonnemangets status visas med små lampor på modemet/routern. Om abonnemanget inte fungerar fastän kopplingarna är korrekta kan du kontrollera var felet ligger med hjälp av lamporna på modemet/routern. Namnen på lamporna är olika beroende på märke och modell.  

I normalläge lyser åtminstone lamporna Power och DSL/ADSL på modemet/routern. Lyser lampan för ström på modemet/routern (Power)? Om inte, kontrollera ännu att du kopplat telefonkabeln till ett fungerande eluttag.
Kontrollera sedan om modemet/routern har kontakt med Anvias bredbandsnät. Lampan som visar abonnemangets status är t.ex. DSL eller ADSL. I allmänhet betyder en lysande lampa att modemet/routern har kontakt med nätet. En lampa som blinkar betyder att modemet/routern söker kontakt. Om lampan inte lyser har modemet/routern inte kontakt med Anvias bredbandsnät.

Om abonnemanget inte fungerar kan det även bero på fel i modemet/routern, antennkabeln eller antennuttaget. Om möjligt kan du testa om modemet/routern fungerar om du använder ett annat antennuttag, en annan antennkabel och ett annat modem/en annan router. 
 
Om abonnemanget inte fungerar fastän ADSL-lampan på modemet/routern lyser, ring Anvias tekniska support, tfn (06) 106 9030 (0,90 €/min + lna/msa, normal samtalsavgift för kötid).
Om du dessutom kontrollerat abonnemanget med ett annat modem/en annan router och ADSL-lampan på modemet/routern inte lyser, kontakta Anvias felanmälan på tfn (06) 100 19, från mobiltelefoner 06 411 4019.

Checklista för dig som har kabelbredband (Anvia Bredband Rejäl)

Skriv ut eller spara denna checklista för att kunna använda den i situationer då du p.g.a. eventuella störningar inte kommer in på internet.

  1. Sitter alla kablar ordentligt i?

Kontrollera strömkabeln till modemet/routern, antennkabeln och ethernetkabeln (nätverkskabeln). Se till att antennkabeln sitter ordentligt fast både i modemet/routern och vägguttaget.

  1. Starta om modemet/routern

Starta om modemet/routern t.ex. genom att dra ur modemet/routerns strömkabel från eluttaget och sedan stöpsla i kabeln igen. Vänta ett par minuter tills lamporna på modemet/routern lyser. 

Vilka lampor lyser på modemet/routern?

Abonnemangets status visas med små lampor på modemet/routern. Om abonnemanget inte fungerar fastän kopplingarna är korrekta kan du kontrollera var felet ligger med hjälp av lamporna på modemet/routern. Namnen på lamporna är olika beroende på märke och modell.

På Fritzboxenheter lyser Power/Cable och dessutom WLAN (om du inte tagit bort WLAN från enhetens inställningar). Om Power/Cable blinkar länge (mer än 30 minuter) efter att enheten startats om får den inte kontakt med Anvias bredbandsnät.

På Ciscoenheter lyser lamporna Power, DS, US och Online då enheten är ansluten till Anvias bredbandsnät. Då enheten startas borde lamporna börja lysa enligt följande: Power (ström), DS (inkommande trafik), US (utgående trafik), Online. Om Onlinelampan lyser har nätterminalen hittat frekvensen och fått en trafikeringsadress (IP-adress).

Ethernetlampan (nätverkslampan) 10/100 borde lysa om datorn är ansluten till modemet/routern med en kabel. WLAN-lampan lyser om du inte specifikt tagit WLAN ur bruk.

  1. Problem med trådlös uppkoppling (Wlan)

Anslut datorn till modemet/routern med en kabel om signallamporna lyser som normalt men du inte kommer in på internet. Med detta test kan du att ta reda på om problemet ligger i det trådlösa nätverket eller i bredbandsuppkopplingen.

Om abonnemanget inte fungerar kan det även bero på fel i modemet/routern, antennkabeln eller antennuttaget. Om möjligt kan du testa om modemet/routern fungerar om du använder ett annat antennuttag, en annan antennkabel och ett annat modem/en annan router. Du kan från Anvias butik avgiftsfritt låna ett modem/en router och en antennkabel för att testa.  

Om abonnemanget inte fungerar fastän lamporna på modemet/routern lyser som normalt, ring Anvias tekniska support, tfn (06) 106 9030 (0,90 €/min + lna/msa, normal samtalsavgift för kötid). Om du dessutom kontrollerat abonnemanget med ett annat modem/en annan router och ADSL-lampan på modemet/routern inte lyser, kontakta Anvias felanmälan på tfn (06) 100 19, från mobiltelefoner 06 411 4019.

 

Kontaktinformation till Anvias tekniska support

Hur kan vi hjälpa?

Kundtjänst

(06) 411 3300

Teknisk support

Tekniska supporten betjänar dig vardagar 8–21 och lördagar 10–15.


Se öppettider i butikerna