oma_anvia.png

E-post

MAC OS X Mail (endast Anvia Bredband)

E-postinställningar: IMAP-protokoll

Välj ”Mail” och från menyn ”Lägg till konto…” (FI: Lisää tili…)

mac_mail1_sv.jpg

Välj ”Lägg till ett annat e-postkonto…” (FI: ”Lisää muu sähköpostitili…”)
Välj Fortsätt (FI: ”Jatka”)

mac_mail2.jpg

Mata in ditt namn, din e-post och ditt lösenord
Välj Skapa (FI: ”Seuraava”)

mac_mail3.jpg

Välj kontotyp: IMAP (FI: ”Tilin tyyppi”)
Mata in som E-postserver: imap.netikka.net (FI: ”Syötä Postipalvelimeksi)
Användarnamn: Ditt användarnamn (FI: ”Käyttäjätunnus”)
Lösenord: Ditt lösenord (FI: ”Salasana”)
Välj Nästa (FI: ”Seuraava”)

mac_mail4.jpg

Mata in som SMTP-server: mail.netikka.fi (FI: ”Syötä SMTP-palvelimeksi”)
 
Om du använder din e-post endast via Anvia Bredbandabonnemanget, lämna tomt i fälten för användarnamn och lösenord (FI: ”Käyttäjätunnus”, ”Salasana”). Om du vill använda din e-post via andra abonnemang, följ anvisningar under rubriken: MAC OS X Mail (Anvia Bredband och andra abonemang)
 
Välj till sist Skapa

mac_mail5.jpg

Ditt e-postkonto har nu skapats!
 

MAC OS X Mail (Anvia Bredband och andra abonnemang)

Aktivering i Oma Anvia
 
Om du vill skicka e-post via andra abonnemang än Anvias bredband (t.ex. ditt egna mobila bredband), ska denna egenskap aktiveras skilt i Oma Anvia
 
(Beställ och administrera > E-post > ändra > skicka > godkänn)
 
Ifall egenskapen inte aktiveras i Oma Anvia kan e-post inte skickas via andra abonnemang än Anvias Bredband (port 465 kan inte användas).
 
 
E-postinställningar: IMAP-protokoll
 
Välj ”Mail” och från menyn ”Lägg till konto…” (FI: Lisää tili…)

mac_mail6.jpg

Välj ”Lägg till ett annat e-postkonto…” (FI: ”Lisää muu sähköpostitili…”)
Välj Fortsätt (FI: ”Jatka”)

mac_mail7.jpg

Mata in ditt namn, din e-post och ditt lösenord
Välj Skapa (FI: ”Seuraava”)

mac_mail8.jpg

Välj kontotyp: IMAP (FI: ”Tilin tyyppi”)
Mata in som E-postserver: imap.netikka.net (FI: ”Syötä Postipalvelimeksi)
Användarnamn: Ditt användarnamn (FI: ”Käyttäjätunnus”)
Lösenord: Ditt lösenord (FI: ”Salasana”)
Välj Nästa (FI: ”Seuraava”)

mac_mail9.jpg

Mata in som SMTP-server: mail.netikka.fi (FI: ”Syötä SMTP-palvelimeksi”)
Användarnamn: Ditt användarnamn (FI: ”Käyttäjätunnus”)
Lösenord: Ditt lösenord (FI: ”Salasana”)
Välj Skapa (FI: ”Luo”)

mac_mail10.jpg

När e-postkontot har skapats ska utgående serverns port bytas så att det går att skicka e-post.

Välj Mail och i menyn Konton… (FI: ”Tilit…”)

mac_mail11.jpg

I menyn servern för utgående e-post (SMTP) välj ”Redigera SMTP-serverlista…”
(FI: ”Lähtevän postin palvelin (SMTP)” -> ”Muokkaa SMTP-palvelinluetteloa…”)

mac_mail12.jpg

Välj Avancerat (FI: ”lisävalinnat”)
Mata in port: 465 och sätt kryss i rutan för Använd SSL (FI: ”Käytä SSL:ää”)
Välj Autentisering: Lösenord (FI: ”Todentaminen: Salasana”)
Användarnamn: Ditt användarnamn (FI: ”Käyttäjätunnus”)
Lösenord: Ditt lösenord (FI: ”Salasana”)
Välj OK

mac_mail13.jpg

Ditt e-postkonto har nu skapats!

Windows Live Mail

E-postinställningar – IMAP-protokoll

IMAP4-protokollet läser e-postmeddelandena direkt från e-postservern och meddelandena blir kvar på servern. Du har alltså tillgång till alla dina meddelanden via webmail på webben och på andra arbetsstationer. IMAP4 är ett nyare protokoll än POP3.

Starta Windows Live e-posten.

Välj Windows Live Mail i övre vänstra hörnet.

Menyn Alternativ > E-postkonton

livemail1.jpg

Välj Lägg till i fönstret Konton.

livemail2.jpg

Välj E-postkonto och tryck på Nästa i fönstret Lägg till ett konto.

livemail3.jpg

Fyll i fälten E-postadress, Lösenord, Visningsnamn för meddelanden du skickar och kryssa i rutan Konfigurera serverinställningar manuellt och klicka på Nästa.

livemail4.jpg

Uppgifter om servern för inkommande e-post:

Servertyp: IMAP

Serveradress: imap.netikka.net port: 143

Inloggningsnamn: Användarnamn
 

Uppgifter om servern för utgående e-post:

Serveradress: mail.netikka.fi port: 25

Klicka på Nästa.

livemail5.jpg

E-postkontot har nu skapats. Klicka på Slutför.

livemail6.jpg

Thunderbird

E-postinställningar – IMAP-protokoll

IMAP4-protokollet läser e-postmeddelandena direkt från e-postservern och meddelanden blir kvar på servern. Du har alltså tillgång till alla dina meddelanden via webmail på webben och på andra arbetsstationer. IMAP4 är ett nyare protokoll än POP3.

Starta Mozilla Thunderbird.

Välj Skapa nytt konto i menyn Konton:

thunderbird1.jpg

Fyll i fälten Namn, E-postadress, Lösenord och klicka sedan på Fortsätt.

thunderbird2.jpg

E-postprogrammet försöker automatiskt identifiera inställningarna för e-postkontot, vilket inte går.

Inställningar för inkommande e-post:

Inkommande: IMAP

Serveradress: imap.netikka.net port: 143. SSL: Ingen Autentisering: Ditt normala lösenord

Inställningar för utgående e-post:

Utgående: SMTP mail.netikka.fi port: 25 SSL: Ingen Autentisering: Ingen autentisering

Klicka på Skapa konto.

thunderbird3.jpg

Kryssa i rutan Jag förstår riskerna och klicka på Skapa konto.

thunderbird4.jpg

E-postinställningar – POP3-protokoll

POP3-protokollet flyttar e-postmeddelandena från servern till hårddisken på din arbetsstation i samband med inloggningen. Du kan alltså senare läsa dina gamla meddelanden på din arbetsstation utan att ha kontakt med servern. Via webmailen och andra arbetsstationer har du tillgång endast till de nyaste meddelandena.

Inställningar för inkommande e-post:

Inkommande: POP3

Serveradress: pop3.netikka.net port: 110 SSL: Ingen Autentisering: Lösenord

Inställningar för utgående meddelanden:

Utgående: SMTP mail.netikka.fi port: 25 SSL: Ingen Autentisering: Ingen autentisering

Klicka på Skapa konto.

thunderbird5.jpg

Macmail
Ohje puuttuu....

 

Synkronisering i mobila enheter

Lumia-telefoner (Lumia 610, 710, 800, 900)

Konfigurering av e-postinställningar:

Fyll i information om e-postkontot:

 1. Gå till menyn Inställningar (system).
 2. Välj E-post + konton.
 3. Välj Lägg till ett konto.
 4. Välj Annat konto.
 5. Fyll i e-postadressen och lösenordet (t.ex. tomas testare@anvianet.fi och ******) och logga in.
 6. Om telefonen meddelar att det inte finns inställningar för det du uppgett, klicka på försök igen.
 7. Välj Avancerat.
 8. Välj Internetbaserad e-post (pop- eller imap-konto).
 9. Uppge ett namn för kontot (t.ex. hem-e-posten).
 10. Fyll i ditt eget namn, t.ex.: Tomas Testare (syns som avsändare av meddelanden).
 11. Server för inkommande e-post: imap.netikka.net
 12. Välj kontotyp : imap4
 13. Fyll i användarnamn : testte1 (i allmänhet kombination av bokstäver i för- och efternamn + siffra).
 14. Server för utgående e-post (SMTP): mail.netikka.fi

Avancerat:

 1. Kryssa i rutorna Servern kräver autentisering och Använd samma användarnamn och lösenord för att skicka e-post.
 2. Kryssa i rutorna kräv SSL för inkommande e-post och kräv SSL för utgående e-post.
 3. Du kan ställa in hur ofta nya e-postmeddelanden ska hämtas, t.ex. var 30:e minut.
 4. Hämta e-post: välj hur långt tillbaka i tiden gamla meddelanden ska hämtas till telefonen, t.ex. 7 dagar tillbaka.

Om det inte går att skicka e-post från telefonen, säkerställ följande: Sändningsfunktionen bör aktiveras i Mitt Anvia (e-post > ändra > sändning > tillåt sändning).

Android-telefoner (Samsung)

Konfigurering av e-postinställningar

 1. Gå till Programmenyn.
 2. Öppna appen E-post.
 3. Lägg till konto eller tryck på meny och välj Lägg till konto
 4. Fyll i kontots e-postadress (t.ex. tomas.testare@anvianet.fi) och lösenord *****. Du kan välja standardkonto för e-post genom att kryssa i en ruta.
 5. Välj Manuell inställning.
 6. Välj IMAP-konto.
 7. Fyll i användarnamn testte1 (i allmänhet bokstäver från för- och efternamn + siffra).
 8. IMAP-server: imap.netikka.net och port 993
 9. Säkerhetstyp: SSL

Fortsätt genom att klicka på nästa

 1. SMTP-server: mail.netikka.fi och port: 587
 2. Säkerhetstyp: Ingen (kryssa i Kräv inlogging)
 3. Om användarnamn och lösenord inte är färdigt ifyllda, fyll i dem i fälten.

Fortsätt genom att klicka på nästa

 1. Välj kontrollintervall för e-post.

Fortsätt genom att klicka på nästa

 1. Inställningarna för kontot är klara.

Ge kontot ett namn: t.ex. hem-e-post och ange ditt namn: t.ex. Tomas Testare (syns som avsändare av meddelanden).

Om det inte går att skicka e-post från telefonen, säkerställ följande: Sändningsfunktionen bör aktiveras i Mitt Anvia (e-post > ändra > sändning > tillåt sändning).

iPad / iPhone
 1. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.

  image1.png
   

 2. Välj Lägg till konto.

  image2.png
   

 3. Välj Annat i listan.

  image3.png
   

 4. Välj Lägg till e-postkonto under rubriken E-post.

  image4.png
   

 5. Fyll i följande information:
  • Namn som du använder i e-posten (t.ex. Förnamn Efternamn)
  • E-postadress
  • Lösenord
  • Beskrivning (t.ex. hem-e-post)
    

  image5.png
   

 6. Fortsätt genom att klicka på nästa.
   
 7. Fyll i följande information:
  Server för inkommande e-post: Värdnamn: imap.netikka.net Användarnamn: ditt användarnamn Lösenord
  Server för utgående e-post Värdnamn: mail.netikka.fi Användarnamn: Lösenord

  hela.jpg

   

Kontrollera porten för utgående e-post så här:

 1. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.
 2. Öppna e-postkontot som du skapat (t.ex. hem-e-post).
 3. Välj Konto.
 4. Välj Server för utgående e-post (SMTP mail.netikka.fi).
 5. Välj primär server (mail.netikka.fi).
 6. Kontrollera att det vid serverns port står 587: användarnamn och lösenord ifyllda. Port 25: användarnamn och lösenord inte ifyllda, SSL inte aktiverad.

Om du vill skicka e-post via andra abonnemang än Anvia Bredband (t.ex. din egen mobiloperatör), ska sändningsfunktionen aktiveras i Mitt Anvia (e-post > ändra > sändning > tillåt sändning).

Om sändningsfunktionen inte aktiveras i Mitt Anvia, kan du inte skicka e-post via andra abonnemang än Anvia Bredband (port 587 kan inte användas).
Obs! Om du använder din e-post endast via Anvia Bredband, lämna fälten Användarnamn och lösenord tomma under Server för utgående e-post i punkt 7 ovan (Fyll i följande information – Nytt konto). Se också till att servern för utgående e-post använder port 25.

Symbian s60 (gammal Nokia)
 1. Gå till menyn Meddelanden.
 2. Klicka på Välj och välj Inställningar.
 3. Gå till E-post, klicka på Välj och öppna.
 4. Välj -> Ny inkorg (Läs meddelande och klicka påStarta).
 5. Tillåt anslutning (ännu behövs ingen anslutning) välj Nej.

Konfigurering av inställningar:

 1. Fyll i din e-postadress, t.ex. tomas.testare@anvianet.fi.
 2. Fyll i ditt lösenord: ****** (lösenordet för e-posten är samma som vid inloggning till Webmail).
 3. Ge ditt användarnamn, t.ex. testte1 (samma som vid inloggning till Webmail, i allmänhet bokstäver från för- och eftenamnet med en siffra efter
 4. Välj POP3/IMAP4 (läs eventuellt meddelande och klicka på OK).
 5. Välj IMAP4 som typ av postlåda.
 6. Server för inkommande e-post: imap.netikka.net
 7. Säkerhet: Välj ssl/tls
 8. Server för utgående e-post: mail.netikka.fi
 9. Säkerhet: Välj StartTLS
 10. Portnummer: 587 (i stället för 25 som är standard)
 11. Funktionen klar, klicka OK.
 12. Lämna inställningarna genom att klicka på tillbaka två gånger.

Att läsa e-post:

I menyn för meddelanden kan du nu välja e-postprogrammet Anvianet eller Netikka (eller något annat namn som du gav e-posten med).

Tryck på val-knappen och Anslut (en fråga om vilken anslutning som ska användas kan dyka upp, välj den uppkoppling som används).

Öppna brevlåda genom att trycka på val och öppna.

Att skriva e-post:

 • Klicka på Välj och Skapa meddelande -> E-post.
 • Skriv meddelandet och fyll i mottagare och ämne.
 • Skicka genom att klicka på Välj och Skicka.

Om det inte går att skicka e-post från telefonen, säkerställ följande: Sändningsfunktionen bör aktiveras i Mitt Anvia (e-post > ändra > sändning > tillåt sändning).

 

 

Hur kan vi hjälpa?

Kundtjänst

(06) 411 3300

Teknisk support

Tekniska supporten betjänar dig vardagar 8–21 och lördagar 10–15.


Se öppettider i butikerna