oma_anvia.png

Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Anvia Telecom Oy (myöhemmin Anvia)
PL 59, 65101 Vaasa
Silmukkatie 6, 65100 Vaasa
Puh. (06) 411 4111

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Harri Suokko (06) 411 4111 (vaihde)

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröinnin perusteena on asiakas- tai sopimussuhde Anviaan tai Anvian tuottamien palvelujen käyttäminen.

Tietoja käsitellään tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen, toimittamiseen ja kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen, tilastollisiin tarkoituksiin ja analysointiin sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkimiseen.  

Tietoja voidaan käyttää myös Anvian ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. 

Viestintäpalvelun käyttämisessä tallentuvia viestinnän välitystietoja käytetään ainoastaan tietoyhteiskuntakaaren sallimilla tavoilla.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään ja talletetaan seuraavia tietoja:

 • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kieli
 • Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot (tilaaja, tilauspäivä), toimitustiedot kohde, toimituspäivä), sopimustiedot (laitteet, palvelut, liitteet)
 • tunnistautumistiedot, kuten asiointitunnus (Oma Anvia), käyttäjätunnukset 
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
 • Tieto muiden konserniyhtiöiden asiakkuudesta
 • Asiakkaan antamat luvat ja kiellot, mm. suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • Tiedot asiakasyhteydenotoista ja mahdolliset puheluiden nauhoitteet tai muun viestinnän tallenteet
 • asiakasluokitus
 • käyttäjä- ja tapahtuma-analyysitiedot
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Luottotiedot
 • Yritysasiakkaiden osalta kerätään tietoja yritysten yhteyshenkilöistä, heidän tehtävistään sekä käyttäjätiedot

Tietolähteet

 • Asiakkaan ilmoittamat tiedot.
 • Palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä saadut henkilötiedot
 • Asiakkaan ja Anvian väliset puhelut ja muu viestintä
 • julkiset tietolähteet, kuten Suomen Postin ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelu.

Tietojen luovutus

Anvia voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi alihankkijoilleen, toisille teleyrityksille ja viranomaisille.

Tietoja ei luovuteta Euroopan tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle mikäli se ei ole tarpeellista, esimerkiksi palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi. Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, Anvia huolehtii tietosuojan riittävästä tasosta lain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus

Järjestelmän käyttöä hallitaan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien, käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Liikkuminen Anvian tiloissa ei ole mahdollista ilman voimassaolevaa kulunvalvontakorttia.

Vaitiolovelvollisuus on määritelty työsopimuksissa.

Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan tietoyhteiskuntakaarta ja Viestintäviraston määräyksiä.